init Lab

кратко и ясно – какво е лаба? Клипче, картинка, whatever