Присъедини се!

Членуването в init Lab е свързано със заплащането на членска такса от поне 30 лева на месец. Не искаме да поставяме горна граница за израза ти на подкрепа към общността и хакерспейса – тя зависи от теб. Ставането на член не е задължително, за да посещаваш Лаба, да присъстваш на събитията или просто да висиш наоколо, радвайки се от приятната и дружелюбна атмосфера. Членството е скромен принос и финансова подкрепа за издържането на пространството, пък и развитието ѝ.

Ако нямате твърде голям интерес от събитията и мероприятията на Лаба, но пък имате нужда от работно пространство (т. нар. coworking), вероятно ще ви е интересно да прочетете страницата, в която описваме възможността за използване на споделено работно пространство при нас. Съвсем накратко – срещу 64 лева на месец получавате достъп до пространството, на което можете да работите в общите помещения, когато в тях няма събития. Срещу 128 лева на месец получавате фискирано работно място (в изолирано от общата дандания помещение), на което можете да си разположите работна станция и всичко друго, необходимо ви за работата.

ВНИМАНИЕ: init Lab вече не предлага coworking услуга.

    Тип членство: