Присъедини се!

Ставането на член не е задължително, за да можеш да идваш в Лаба, да висиш наоколо, да присъстваш на събитията или пък просто да ползваш интернета. Въпреки това членството е скромен принос и финансова подкрепа за издържането на пространството, пък защо не и за развитието ѝ. Основният принос остава обогатяването на общността с присъствието ти в нея 🙂

Fields marked with a * are required