Начало

Какво е init Lab?

  • среда с много различни и интересни индивиди;
  • сцена, на която всеки може да бъде както учител, така и ученик;
  • свободно достъпно физическо място;
  • пространство за спокойна и плодотворна работа без разсейващи фактори;

Какво правим?

  • Творим. Създаваме софтуер, хардуер, системи и други странности.
  • Експериментираме. С всичко, което ни е интересно.
  • Прилагаме. Което можем и знаем, върху каквото ни падне и каквото ни е интересно.
  • Учим се. Знанията са заразни.

Искаш да станеш член на Лаба?

Спонсори

Storpool banner