Условия към корпоративни дарители и спонсори на Лаба

Приемаме всякаква помощ от неполитически и религиозни организации, но не безусловно. По-долу следва списък с общите правила и условия, които прилагаме, когато дадена организация пожелае да подкрепи Лаба материално по формален начин.

Решението за сключване на договор за дарение се взима от Управителния съвет на Лаба, а самият договор се подписва от председателя.

Начини, по които можем да се отблагодарим и да отразим дарението:

 • Поставяне на банер в сайта (някъде на начална страница, страницата на спонсорите, страничната лента или дъното на сайта). Размерът не може да бъде по-голям от 300х250 или 728х90 според мястото на разполагането му. Управителния ни съвет одобрява визията предварително.
 • Поставяне на физически банер в Лаба в обособените за това места, като банерът не може да бъде по-голям на площ от лист А3. Управителния ни съвет одобрява визията предварително.
 • Стоящи банери се допускат единствено при организиране на спонсорирано събитие и следва да се приберат след събитието.
 • Разполагане на брошури и други дребни рекламни материали на обособеното за това място в Лаба.
 • Споменаване в социалните мрежи в месечния newsletter за месеца, в който е направено дарението. Не тагваме чужди профили.
 • Разполагане на брандирано оборудване или обзавеждане само ако такова е счетено за нужно на членовете и посетителите на Лаба.
 • Споменаване на спонсора в месечния newsletter в месеца на дарението.
 • Представител на сдружението може да получи членство в Лаба в периода, за който се отнася дарението.
 • Споменаване на спонсора при събитие, когато то е подкрепено конкретно от него.

Начини, по които не можем да се облагодарим

 • Промотиране на обяви за работа или рекламиране на спонсора като работодател;
 • Рекламиране на услуги или продукти на спонсора;
 • Споменаване на спонсора на събития, в които участваме като представители на Лаба;
 • Изработка на общи рекламни материали;
 • Ексклузивност като спонсор;
 • Влияние върху решенията на органите на Лаба;
 • Редовно споделяне в социалните мрежи на спонсора извън новинарския бюлетин;

Някои допълнителни граници, които имаме

 • Когато Управителния съвет не може да вземе решение по дадено предложение за спонсорство, общността решава;
 • Не можем да приемем дарение в размер, по-голям от равностойността на 18 месеца наем за пространството на Лаба. Нямаме стремеж да ставаме организация от корпоративен тип, заради което избягваме да трупаме прекомерно големи средства от дарения и спонсорства.
 • Не можем да приемем парично дарение, в случай че сдружението разполага с финансови средства на равностойност над 3 години наем на пространството.